Kultura

Galerije LETON04

Poslanstvo

Ustvarjanje vrednosti za stranke
Uresničevanje človeških sanj

Galerije LETON11

Vizija

Generator električne energije na enem mestu
Biti vodilni v panogi

Galerije LETON20

Poslovna filozofija

Win-Win
Trajnostno

Galerije LETON10

Slogan zaposlenih

Bodite z ideali
Bodite z odgovornostmi